De volgende juridische tekst is vertaald uit het Duits en kan afwijkingen bevatten. Het origineel in het Duits geldt.

--------------------
Privacybeleid
--------------------


1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in deze context alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens (DSG) is Sensora GmbH, Chamerstrasse 172, 6300 Zug, Zwitserland, Tel.: +493824287, e-mail: support@sensorajewelry.com. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website
2.1 Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.
2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Hosting & content-leveringsnetwerk
Shopify
Voor de hosting van onze website en de weergave van pagina-inhoud maken wij gebruik van het systeem van de volgende provider: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify").
Gegevens worden ook doorgegeven aan: Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc.
Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van de provider. Met de provider hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.

4) Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website).
We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als wij samenwerken met voornoemde reclamepartners, wordt u in de onderstaande paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in elk geval wordt verzameld.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browsers onder de volgende links:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact met ons opnemen
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel bewijst.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking
Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar ons adres. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van het contract. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij wij een hoger belang voor verdere verwerking in de zin van art. 31 lid 2 DSG of een wettelijke rechtvaardiging kunnen aantonen.

7) Commentaarfunctie
In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen commentaarnaam opgeslagen en op de website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en voor het geval de betreffende persoon inbreuk maakt op de rechten van derden door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst. We hebben je e-mailadres nodig om contact met je op te kunnen nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen je gepubliceerde inhoud als zijnde illegaal. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als deze door een derde onwettig worden bevonden.

8) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing
8.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief
Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven toe te sturen.
Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om te adverteren in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door ons een overeenkomstig bericht te sturen. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij wij een hoger belang voor verdere verwerking in de zin van art. 31 lid 2 DSG of een wettelijke rechtvaardiging kunnen aantonen.
8.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die u al hebt gekocht in ons assortiment. Hiervoor hebben wij geen afzonderlijke toestemming van u nodig. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde door de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van je bezwaar wordt het gebruik van je e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk beëindigd.
8.3 WhatsApp-nieuwsbrief
Als je je inschrijft voor onze WhatsApp-nieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen via WhatsApp. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is je mobiele telefoonnummer.
Om de nieuwsbrief te versturen, voeg je ons mobiele telefoonnummer toe aan de adrescontacten van je mobiele telefoon en stuur je ons het bericht "Start" via WhatsApp. Door dit WhatsApp-bericht te versturen, geef je ons toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. We voegen je dan toe aan onze distributielijst voor de nieuwsbrief.
De gegevens die we verzamelen wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt om reclame te maken voor de nieuwsbrief. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door ons het bericht "Stop" te sturen via WhatsApp. Na afmelding wordt je e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor de nieuwsbrief, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of we ons het recht voorbehouden je gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren.
Houd er rekening mee dat WhatsApp toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat door ons wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek automatisch doorstuurt naar een server van Facebook in de VS.
Voor het verzenden van onze WhatsApp-nieuwsbrief gebruiken we daarom een mobiel eindapparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens van onze nieuwsbriefontvangers zijn opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de verzending van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren wanneer hij de app voor het eerst gebruikt op zijn apparaat. Een overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit opzicht uitgesloten.
Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en de instellingsopties voor de bescherming van je privacy, verwijzen we je naar de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking
9.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafhandeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren.
9.2 Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, werken wij samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en afleveradres uitsluitend met het oog op de levering van de goederen door aan een door ons geselecteerde verzendpartner.
9.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
- Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de functie "Apple Pay" van uw eindapparaat dat met iOS, watchOS of macOS werkt door een betaalkaart op te laden die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling vrij te geven, moet u een vooraf door u gedefinieerde code invoeren en deze verifiëren met behulp van de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in gecodeerde vorm doorgegeven aan Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het rekeningnummer van je apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.
Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt in de hierboven beschreven overdrachten, worden deze uitsluitend verwerkt om de betaling te verwerken.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Anonimisering sluit de mogelijkheid van enige persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer je Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op de Mac af te ronden, communiceren de Mac en het autorisatie-apparaat via een versleuteld kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Klarna
Als u de betaalmethode "Klarna Invoice Purchase" of (indien aangeboden) de betaalmethode "Klarna Instalment Purchase" selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) doorgegeven aan Klarna om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven, vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_ch/credit_rating_agencies.
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming. Voor meer informatie over Klarna's omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u naar Klarna's privacybeleid op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_ch/privacy_bp.
- PayPal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de betalingsverwerking. Deze informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling.
Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbeschermingswetgeving, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Stripe
Als u kiest voor een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/ch/terms.
- TWINT
Als u een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder "TWINT" kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder TWINT AG (Stauffacherstrasse 31, CH-8004 Zürich, hierna "TWINT"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode van de bank, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de betalingsdienstaanbieder TWINT en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

10) Gebruik van social media: social plugins
10.1 Facebook-plugins
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Social Plug-in van Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Meta Platforms Inc. in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Facebook-profiel. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de "Like"-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Facebook-plugins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerking in de toekomst ook voorkomen door add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC), die bedoeld zijn om de naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
10.2 Instagram-plugins
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram, die wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland ("Instagram"). De plugins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Een overzicht van de Instagram-plugins en hun uiterlijk vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks doorgestuurd naar een server van Meta Platforms Inc. in de VS en daar opgeslagen.
Als u bent aangemeld bij Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram camera" te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en daar aan uw contacten getoond.
Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de Instagram-plug-ins en daarmee de hierboven beschreven gegevensverwerking ook voor de toekomst blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).
Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

11) Online marketing
Gebruik van Google Ads conversietracking
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op verschillende websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Met deze provider hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen afgesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde doorgifte aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

12) Webanalysediensten
12.1 Google (Universele) Analytics
Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google LLC in de VS en daar ingekort.
In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google (Universal) Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen waarmee wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): <a onclick="alert('Google Analytics is uitgeschakeld');"href="javascript:gaOptout()">Google Analytics uitschakelen</a>.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar standaard contractuele clausules van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.
12.2 Google Analytics 4
Google Analytics 4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.
Google Analytics plaatst standaard 4 cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.
De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Dit kan ook overdracht naar Google LLC in de VS inhouden.
Google gebruikt de in onze opdracht verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.
We hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Meer juridische informatie over Google Analytics 4 is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden verwijderd nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.
Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar standaardcontractbepalingen van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

13) Retargeting/ Remarketing/ Verwijzingsreclame
Facebook-pixel
Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Hiermee kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en bieden ons dus geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties weer te geven op en buiten Facebook. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.
Dit kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS inhouden.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/.
Met de aanbieder hebben we een contract voor de verwerking van bestellingen afgesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.
Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee we voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op internet te zien krijgt, te personaliseren. In dit geval, als u bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://support.google.com/ads/answer/7395996?
U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info over het instellen van cookies en deze instellingen uitvoeren. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.
Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de provider naar standaard contractuele clausules van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot reclame en Google kunt u hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

14) Tools en andere
Hulpmiddel voor cookietoestemming
Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De "cookietoestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als hiervoor toestemming is gegeven.
De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.
Als er in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk compliant ontwerp van onze website.
Bovendien zijn wij als verantwoordelijke partij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over de operator en de instelmogelijkheden van de cookietoestemmingstool vindt u direct in de betreffende gebruikersinterface op onze website.

15) Rechten van de betrokkene
Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:
- Recht op informatie conform art. 25 DSG
- Recht op openbaarmaking of overdracht van gegevens volgens art. 28 DSG
- Recht op rectificatie volgens art. 32 lid 1 DSG.

16) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van het bewaren van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van dwingend recht).
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming, worden de betreffende gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens zijn, worden deze gegevens bewaard gedurende de wettelijk bepaalde periode.
Anders worden persoonsgegevens verwerkt zolang u de verwerking niet uitdrukkelijk verbiedt, tenzij we een hoger belang voor verdere verwerking kunnen aantonen in de zin van art. 31 lid 2 FADP of een rechtvaardiging volgens de wet.